MSL [mnm]: 710


Prevýšenie: 340m


Smer štartu: SV, S, SZ    45° - 320°

Prístup:

Cestou z B. Bystrice na Zvolenskú Slatinu treba pri východe z lesa na prvej odbočke zabočiť doľava. Cestakončí za rančom Chivas, kde na betónovom parkovisku možno odstaviť auto a ďalej pokračovať pešo cez lúky na konci ktorých  je les. Hore svahom až na štartovisko. Štartuje sa z úzkeho prieseku tesne pod vrcholom kopca.